Wettelijke richtlijnen

Bij Van der Ziel Milieutechniek zijn wij verplicht te werken met de wettelijke gestelde richtlijnen en normen, waaronder de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, ofwel de pgs 30. De PGS 30 is een in opdracht van de Ministeries van Verkeer in Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken in 2005 opgestelde Richtlijnen. Speciaal gericht op vloeibare aardolieproducten en de opslag hiervan is deze PGS 30 opgesteld. De richtlijnen zijn geschreven voor de opslag tot 150 m3 van brandbare vloeistoffen met een vlampunt tot 55 tot 100 graden Celsius.

Van groot belang

Het doel van de PGS 30 is het voorkomen van ongevallen en rampen die door gevaarlijke stoffen kunnen worden veroorzaakt. Wanneer er sprake is van een dergelijk ongeval of ramp, dan is de PGS 30 er voor de beperking van de gevolgen hiervan. De beste technieken die er zijn worden voorgeschreven door deze richtlijnen. Bij Van der Ziel Milieutechniek werken wij al jaren volgens de richtlijnen van de pgs 30. Bij het vervaardigen van de brandstofopslagen en andere producten houden wij ons strikt aan deze regels. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de juiste omgang met de vloeistoffen waarvoor we onze producten vervaardigen. Ook tijdens de keuringen die wij uitvoeren, houden we de PGS 30 aan als richtlijn.

Van der Ziel en de PGS 30 richtlijnen

  • Wij werken uitsluitend met de beste materialen;
  • Wij denken en werken graag mee om de beste producten te kunnen maken. Denk hierbij aan onze gepatenteerde antihevelklep;
  • Alvorens een product op de markt te brengen hebben wij deze uitvoerig getest op gevaarlijke en hinderlijke eigenschappen van de mogelijk op te slaan producten;
  • Met onze producten voorkomen we dat de stoffen in het milieu terecht kunnen komen;
  • Wij houden ons aan alle voorschriften aangaande peilen, constructie-eisen, vloeistofdichtheid, verbindingen en spanningen;

Kortom, wij doen er alles aan om het milieu te beschermen tegen de schadelijke stoffen waar onze producten voor gemaakt worden. Als klant mag u hierop vertrouwen.

pgs 30

Meer informatie over onze producten en veiligheid?

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over de wettelijke richtlijnen waar wij ons aan houden, neem dan eens contact op met onze medewerker. Telefoonnummer: 0321-335410. Bij Van der Ziel Milieutechniek vinden wij vertrouwen van onze klanten zeer belangrijk. Wij garanderen dat onze producten aan alle gestelde eisen voldoen. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de richtlijnen uit de PGS 30 en wij geven graag antwoord op uw vragen.