Algemene informatie

Bent u in bezit van een Intermediate Bulk Container (IBC) voor brandstoffen? Dan ben u wettelijk verplicht deze regelmatig te laten keuren (IBC keuring) door een Kiwa en ADR inspectie-eenheid. De gemeentes en de verkeersinspectie zullen hierop controles uitvoeren. Is uw IBC niet gekeurd of niet op tijd gekeurd, dan loopt u het risico op een boete.

Waarom laten keuren?

  • Veilig en verantwoord werken staan voorop;
  • Verzekeringstechnisch: uw verzekeringsmaatschapij dekt mogelijk geen schade, indien er niet voldaan is aan de wettelijke verplichte keuring;
  • Boetes zijn hoger dan de kosten van een keuring.

Keuringen

Van der Ziel voert IBC keuringen uit zowel bij u op locatie als bij ons op het terrein bij onze fabriek. Ook is het mogelijk meerdere IBC’s tegelijkertijd te laten keuren. Tijdens de keuring wordt een controlelijst bijgehouden. Indien de IBC voldoet aan de wettelijke normen ontvangt u van onze keurmeester een Kiwa Keuringsraport. De keurmeester verzorgt ook de logboek aantekening en de vermelding van de vervaldatum op het typeplaatje van uw tank.

Kosten besparen?

  • Zorg dat de lekbak schoon is. Dit houdt in dat er weinig tot geen dieselolie in mag zitten;
  • Zorg dat de IBC gemakkelijk met een bedrijfswagen bereikbaar is;
  • Zorg dat de juiste documenten aanwezig zijn.